Over mezelf

Ik ben Tine Pecceu, geboren in Roeselare op 6 februari 1985 en opgegroeid in Oostnieuwkerke (Staden).
Na mijn middelbare studies ben ik naar Oostende getrokken om de opleiding psychologisch assistent te volgen.
Ik heb een 6-tal jaar gewerkt als psychologisch assistente in het revalidatiecentrum van het UZ Gent, waar mensen -een vaak langdurig- multidisciplinair revalidatieprogramma volgen na het doormaken van een niet-aangeboren hersenletsel.
In 2010 ben ik gestart met de 2-jarige opleiding tot gespecialiseerd voetverzorger, in avondonderwijs.
Pedicure Pecceu zag het levenslicht op 1 juli 2013, wat mijn zelfstandige (ambulante) activiteit in bijberoep betekende.
In het najaar van 2015 is de pedicurepraktijk in de kanunnik dokter Louis Colensstraat 11 te Oostende in gebruik genomen.
Vanaf januari 2016 ben ik zelfstandige geworden en ben ik voltijds bezieler van Pedicure Pecceu.

Ik hoop pijnklachten te verminderen, wandelplezier te bevorderen en mensen te helpen op hun pad in alle betekenissen van het woord.